Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 4.B

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

IROOP 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Výchovné poradenství

Vloženo: 11.3.2016 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 3323x

Na naší škole působí dva výchovní poradci. Na I.stupni Mgr. L. Jurczaková a na II.stupni Mgr. K. Mašková. Jsou prvním poradenským subjektem, na který se mohou učitelé,rodiče i sami žáci v případě problémů obrátit.

Konzultační hodiny: po dohodě na tel. č. 487 722 010

Poradci plní především následující úkoly:

  • řeší prospěchové, kázeňské, rodinné a zdravotní problémy vyplývající z klasifikačních porad nebo na základě podnětu třídního učitele
  • fungují jako poradci žáků v případě vztahových, citových či rodinných problémů a zprostředkovávají další odbornou pomoc (pedagogicko-psychologické vyšetření, konzultaci s psychologem, návštěva u psychologa, sexuologa nebo psychiatra, radu u právníka nebo sociálního pracovníka apod.)
  • vyřizují dotazy rodičů,na požádání jim poskytují rady ohledně výchovy v rodině
  • pomáhají absolventům školy při rozhodování o další profesní či studijní orientaci
  • provádí diagnostiku žáků
  • řídí činnost dyslektických ambulancí na škole,spolupracují s učiteli, kteří provádějí nápravu,sledují změny a pokroky u integrovaných žáků (tj. těch žáků,kteří by v důsledku závažnosti své poruchy měli navštěvovat speciální školu nebo specializovanou třídu)
  • pomáhají organizovat školní vzdělávací akce

 

Je samozřejmé, že výchovný poradce může značně ovlivnit celkové řešení žákova problému. Je na něm, aby citlivě zvážil všechny okolnosti a podle potřeby žáka kontaktoval s adekvátními odborníky v poradenských a terapeutických zařízeních. Stejně tak se mohou rodiče s důvěrou obrátit na specializovaného pedagoga naší školy - Z. Švecovou nebo na třídní učitele, případně vedení školy. Všichni se budou i nadále snažit vytvářet vhodné podmínky pro výuku a výchovu Vašich dětí.

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

 

Omluvenka 

Pokud vaše dítě onemocnělo a vy je potřebujete omluvit třídnímu učiteli, můžete do školy zatelefonovat na telefonní číslo 487 722 010 nebo třídnímu učiteli. Nutná je omluva do 72 hodin.

 

Poruchy učení (Velikost: 24.55 kB)

 

Šikana (Velikost: 16.79 kB)