Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 1.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Skupina s rozšířenou výukou jazyků

Vloženo: 17.8.2015 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 5869x

Vážení rodiče,

 

přijímací zkoušky do skupiny s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVJ) budoucích 6. tříd proběhnou:

ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 8:00 (pro děti z okolních škol)

ve středu 22. 5. 2024 (pro děti ze ZŠ náměstí Míru)

 

Zkouška obsahuje probrané učivo anglického jazyka 1. stupně. Písemná část v podobě online testu prověří gramatické znalosti (zájmena, sloveso CAN, slovesa to BE, to HAVE GOT a pravidelná slovesa v přítomném čase prostém ve větách kladných, záporných, v otázkách, v krátkých odpovědích). Obsahuje také poslechové cvičení a cvičení na porozumění psanému textu. Zahrnuje i doplňovací cvičení z českého jazyka (i/y - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, slovní druhy). V ústní části žák popíše obrázek a předvede schopnost komunikovat na probraná témata: My family, My friends, My school, My day, My free time.  

 

V šestém ročníku bude žák ve skupině s rozšířenou výukou jazyků kromě anglického jazyka vyučován také druhému cizímu jazyku, a to v časové dotaci 3 hodiny týdně. Pro usnadnění organizace výuky v ve skupinách s rozšířenou výukou jazyků pro příští školní rok Vás proto žádáme o sdělení informace, který cizí jazyk si Vaše dcera/Váš syn vybere jako druhý. K volbě nabízíme německý nebo francouzský jazyk. 

 

Přihlášky s uvedením jména, adresy bydliště a školy navštěvované v 5. ročníku je možné podat písemně na ředitelství ZŠ Nový Bor náměstí Míru 128 do 31. 3. 2024. Přihlášky naleznete na přihlášce níže.

 

E- mail: info@zsnamesti.cz,  Telefon : 487 722 010                       

                                                                                                          

PŘIHLÁŠKA DO SKUPINY RVJ - 6. ROČNÍK (Velikost: 22.95 kB)

 

Mgr. Jakub Ujka

ředitel školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.