Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 1.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Historie školy

Vloženo: 17.9.2015 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 9252x


1761 – 1765
Nynější stará budovy školy se nachází v původní piaristické škole, jejíž zakládací listina byla podepsána 22. října 1761. Stavba jednopatrové budovy byla zahájena na podzim v roce 1763 a první vyučování začalo o dva roky později, 5. listopadu 1765. Můžeme tedy říci, že naše škola pokračuje ve více než 230 – leté tradici vzdělávání a předávání znalostí a dovedností budoucím generacím v tomto kousku České republiky.

 

1774
V rámci školské reformy císařovny Marie Terezie, se z původní církevní piaristické školy stává škola normální, avšak piaristé zůstávají a podílejí se nadále na vedení školy a výuce.

 

1870
Piaristé odcházejí a 1. října 1870 předávají školu místní školní radě. Do budovy se stěhuje městská škola a toho roku založená odborná sklářská škola.

 

1886 – 1887
6. října 1886 začíná přestavba jednopatrové budovy na dvoupatrovou. Původní zdivo bylo zbouráno až na přízemí. Náklady činily 77 083 zlaté. Stavitelem byl Ignaz Dittrich. Za necelý rok, 18. září 1887 byla přestavěná budova školy (v té době jedna z nejmodernějších v Čechách) slavnostně otevřena.

 

1. září 1889
Otevřena chlapecká měšťanská škola.

 

1892
O tři roky později se otevírá dívčí měšťanská škola. Takže od tohoto roku sídlí v budově tři školy: obecná, měšťanská škola chlapecká a měšťanská škola dívčí.

 

1906 – 1907
V roce 1906 probíhá rozsáhlá přestavba a přístavba směrem do Kalinovy ulice (trakt se sociálním zařízením, ústřední vytápění, rozvod vody, elektrické zvonění). 16. ledna 1907 proběhla kolaudace. Zároveň byla zřízena odborná učňovská škola sklářská.

 

1919 – 1921
Roku 1919 ve škole zřízena v přízemí česká škola vyučující v českém jazyce, od roku 1921 česká měšťanská škola.

 

1927

České školy se stěhují do nově postavené, ještě nezkolaudované školy na okraji města (dnešní Základní škola U lesa). V budově na náměstí zůstávají německé školy vyučující v německém jazyce.

 

1945
Poslední válečný rok. V únoru škola obsazena uprchlíky z východních oblastí Německa. Od května do září škola slouží jako kasárna československé armády. Školní vyučování začíná až v říjnu.

 

říjen 1945 – 1952
I. a II. obecná škola

 

1953 – 1960
jedenáctiletá střední škola

 

1960
Po krátkém intermezzu se v roce 1960 opět do staré budovy vrací základní škola – s novým názvem: Základní škola náměstí Míru – a zůstává zde dosud.

 

1988 – 1993
Po osmdesáti letech začíná nové přistavování a přestavování. Přistavuje se nová budova 1. stupně se školní jídelnou. Ke staré budově se přistavuje nový trakt s velkou tělocvičnou, odbornými učebnami, kabinety, sborovnou a ředitelnou.

 

1994 – 2000
Postupně pokračují úpravy sportovišť, hřišť, dvoru, zahrady, parku a budovy školní družiny.

 

2001
Začíná nástavba patra 1. stupně a kompletní rekonstrukce staré budovy, vynucená již dále neúnosným stavem budovy. Kromě kompletní rekonstrukce budovy se plánuje do budoucna dle finančních možností města přestavba půdního prostoru staré budovy na ateliéry, čítárnu a knihovnu.

 

2002
Dokončena nástavba patra 1. stupně. Díky tomu mohou být od 1. září konečně všechny třídy 1. stupně pohromadě v jedné budově.

 

PhDr. Vladislav Jindra

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.