Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 3.B

 

Aktivní škola

Podporují nás

 

IROOP 

 

 

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020 – 2021

Vloženo: 29.3.2016 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 2800x

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obracejte se na:  maskova@zsnamesti.cz.

 

Pokud se hlásím do oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou:

Výchovný poradce vydá přihlášku nanečisto, kterou doma vyplníte a odevzdáte ve škole začátkem listopadu k vytištění. Tyto přihlášky nanečisto nyní obdržíte v kanceláři, nebo u paní vrátné. Po potvrzení přihlášky ředitelem školy si přihlášku vyzvednete v kanceláři školy a odevzdáte osobně nebo pošlete doporučeně na danou střední školu do 30.11.2020 (přihláška musí být potvrzena dětským lékařem). Do přihlášky musíte uvést datum, kdy se dostavíte k přijímací talentové zkoušce, tyto informace najdete na stránkách jednotlivých škol. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

 

Pokud se hlásím do oboru středního vzdělání bez talentové zkoušky:

 

Výchovný poradce vydá každému vycházejícímu žákovi začátkem měsíce února přihlášku nanečisto, kterou doma vyplníte a poté odevzdáte ve škole k vytištění. Po potvrzení přihlášky ředitelem školy si přihlášku vyzvednete v kanceláři školy a odevzdáte osobně nebo pošlete doporučeně na danou střední školu do 1.3.2021 (některé obory středních škol vyžadují potvrzení dětského lékaře), tyto informace najdete na stránkách jednotlivých škol.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: pondělí 12. dubna 2021 2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: středa 14. dubna 2021 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín: středa 12. května 2021 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 

 Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.