Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 4.B

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

IROOP 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2021 – 2022

Vloženo: 29.3.2016 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 4400x

 

Informace pro vycházející žáky:

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2021/2022

Bližší informace budou žákům podány v hodinách předmětu Volba povolání a prostřednictvím zpráv v programu Bakaláři.

 

Termíny přijímacího řízení

 

Zveřejňujeme termíny přijímacího řízení a zároveň s nimi související termíny pro podání přihlášek či zveřejnění informací apod. Termíny jsou stanoveny dle platné legislativy. Upozorňujeme, že v přijímacím řízení může dojít ke změnám, proto doporučujeme sledovat informace na portálu.

 

31. října 2021

termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů pro obory vzdělání
s talentovou zkouškou.

30. listopadu 2021

ZŠ vydá uchazečům o obory s TZ zápisový lístek.

30. listopadu 2021

termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

v termínu od 2. ledna a 15. ledna 2022

talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory i sportovní gymnázia), termíny stanoví škola.

31. ledna 2022

termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů.

5. února až 15. února 2022

termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

v termínu od 2. ledna a 15. ledna 2022

talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory i sportovní gymnázia), termíny stanoví škola.

5. února až 15. února 2022

zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oborů s TZ (umělecky zaměřené obory); SG pokračují v přijímacím řízení.

1. března 2022

termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

12. dubna a 13. dubna 2022 

termín pro konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení do 4letých oborů vzdělání včetně sportovních gymnázií

19. dubna a 20. dubna 2022

termín pro konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení do 6letých a 8letých oborů vzdělání.

10. května a 11. května 2022

náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek

 

 

Užitečné webové stránky: 

 

https://www.infoabsolvent.cz/ 

 

https://www.stredniskoly.cz/ 

 

https://www.atlasskolstvi.cz/ 

 

http://www.seznamskol.eu/typ/stredni-skola/