Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 3.B

 

Aktivní škola

Podporují nás

 

IROOP 

 

 

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Přijímací řízení na SŠ 2020

Vloženo: 29.3.2016 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 2562x

Informace o přijímacích zkouškách na střední školy 

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou následovně:

 

Čtyřleté obory :   8. června

Víceletá gymnázia :  9. června

 

Byl prodloužen čas pro složení jednotné přijímací zkoušky, o 15 minut v případě matematiky, o 10 minut v případě českého jazyka.

Intenzivní příprava by měla částečně pomoci studentům. Cermat uvolní testy, jmenují se Přijímačky bez obav. Testovací prostředí CERMAT pojmenované Přijímačky bez obav naleznete na webu prijimacky.cermat.cz:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prijimacky-bez-obav

Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let.

 

InspIS SETmobile: Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet

Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.

 Více informací o aplikaci pak najdete na webu České školní inspekce:

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre

 

Termín pro podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

 

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

 

Zápisový lístek je k vyzvednutí u paní sekretářky J. Černé v kanceláři školy / vchod z Kalinovy ulice/.