Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 1.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Skupina s rozšířenou výukou tělesné výchovy


Informace pro rodiče žáků 6. ročníků ve školním roce 2024/2025

 

Ve školním roce 2024/2025 nabízí naše škola skupinu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy) jsou určeny pro žáky II. stupně (6. – 8. třídy) základní školy. Hlavním sportovním zaměřením jsou míčové hry.

 

Učební plán těchto skupin je ve velmi podobném rozsahu jako u skupin s nerozšířenou hodinou tělesné výchovy. Hodina tělesné výchovy navíc je získána snížením časové dotace pro některou z výchov v příslušném ročníku. V 9. ročníku je skupina organizována jako kroužek míčových her.

 

Žák zařazený do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaváže dodržovat kodex (Velikost: 147.84 kB) této skupiny. Při jeho nedodržování může být ze skupiny vyřazen.

 

Zařazení žáka do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovu není limitující pro zařazení tohoto žáka také do skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

 

PŘIJÍMACÍ TESTY SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 15. 5. 2024 OD 12:00 ve velké tělocvičně.

 

PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍ SKUPINY KE STAŽENÍ (Velikost: 21.21 kB)

 

Přijímací zkoušky se skládají z jednoduchých pohybových testů a cvičení pro jednotlivé sporty (člunkový běh - 4x10 m, skok daleký z místa, dovednosti s míčem, leh sedy).

 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 739 572 497 či e-mailové adrese ujka@zsnamesti.cz.

                                                                                                         

                                                                                                          Mgr. Jakub Ujka

                                                                                                             ředitel školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.