Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 3.B

 

Aktivní škola

Podporují nás

 

IROOP 

 

 

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Skupina s rozšířenou výukou tělesné výchovy


Informace pro rodiče žáků 6. ročníků ve školním roce 2020/2021

 

Vážení rodiče,

 

současná situace s uzavřením škol nám komplikuje uspořádání přijímacích zkoušek z anglického jazyka do jazykové skupiny i sportovně-fyzických testů do sportovní skupiny. Vaše dcera/Váš syn může být současně v obou skupinách a více tak rozvíjet své jazykové i sportovní dovednosti.

Přijímací řízení do obou skupin bychom rádi, pokud nám to další vývoj událostí v souvislosti s výskytem koronaviru COVID - 19 v ČR dovolí, uspořádali v červnu. Pokud červnový termín možný nebude, budou zkoušky probíhat v prvním týdnu v září 2020. Termíny oznámíme všem přihlášeným žákům z okolních škol a jejich zákonným zástupcům s dostatečným předstihem prostřednictvím našich stránek a telefonicky.

 

Podle úspěšnosti žáků v přijímacím řízení do jazykové skupiny otevřeme dvě skupiny s rozšířenou výukou jazyků a jednu sportovní skupinu.

 V šestém ročníku bude žák v jazykové skupině kromě anglického jazyka vyučován také druhému cizímu jazyku, a to v časové dotaci 3 hodiny týdně. Pro usnadnění organizace výuky v jazykových skupinách pro příští školní rok Vás proto žádáme o sdělení informace, který cizí jazyk si Vaše dcera/Váš syn vybere jako druhý. K volbě nabízíme německý nebo francouzský jazyk. Preferovaný jazyk nám sdělte prosím  na e-mailovou adresu brychova@zsnamesti.cz nebo na telefon 603450498. Zde Vám rádi poskytneme i další informace, které se vztahují k organizaci výuky v naší škole.

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na výuku v běžném školním režimu.

 

Mgr. Jakub Ujka

 

 

***********************************************************************************************************

 

Ve školním roce 2020/2021 nabídne naše škola skupinu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy) jsou určeny pro žáky II. stupně (6. – 8. třídy) základní školy. Hlavním sportovním zaměřením budou míčové hry.

 

Učební plán těchto skupin bude ve velmi podobném rozsahu jako u skupin s nerozšířenou hodinou tělesné výchovy. Hodina navíc tělesné výchovy bude získána snížením časové dotace pro některou z výchov v příslušném ročníku. V 9. ročníku bude skupina otevřena až od školního roku 2020/2021.

 

Žák zařazený do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaváže dodržovat kodex této skupiny. Při jeho nedodržování může být ze skupiny vyřazen.

 

Zařazení žáka do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovu není limitující pro zařazení tohoto žáka také do skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

 

PŘIJÍMACÍ TESTY SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 14. 5. 2020 OD 12:00 ve velké tělocvičně.

 

PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍ SKUPINY KE STAŽENÍ (Velikost: 21.72 kB)

 

Přijímací zkoušky se skládají z jednoduchých pohybových testů a cvičení pro jednotlivé sporty (člunkový běh - 4x10 m, skok daleký z místa, dovednosti s míčem, leh sedy).

 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 487 722 010 či mailové adrese ujka@zsnamesti.cz.

                                                                                                         

                                                                                                          Mgr. Jakub Ujka

                                                                                                             ředitel školy