Kotva

Obědy pro děti
Rozvrhy
Zobrazit rozvrhy hodin
Podporují nás

 

IROOP 

 

Aktivní škola

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

NBA volleyball

Zumba

DDM Smetanka

logo

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Skupina s rozšířenou výukou tělesné výchovy


Ve školním roce 2019/2020 nabídne naše škola skupinu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy) jsou určeny pro žáky II. stupně (6. – 8. třídy) základní školy. Hlavním sportovním zaměřením budou míčové hry.

 

Učební plán těchto skupin bude ve velmi podobném rozsahu jako u skupin s nerozšířenou hodinou tělesné výchovy. Hodina navíc tělesné výchovy bude získána snížením časové dotace pro některou z výchov v příslušném ročníku. V 9. ročníku bude skupina otevřena až od školního roku 2020/2021.

 

Žák zařazený do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaváže dodržovat kodex této skupiny. Při jeho nedodržování může být ze skupiny vyřazen.

 

Zařazení žáka do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovu není limitující pro zařazení tohoto žáka také do skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

 

PŘIJÍMACÍ TESTY SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 14. 5. OD 10:00 ve velké tělocvičně.

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (Velikost: 21.6 kB)

 

Přijímací zkoušky se skládají z jednoduchých pohybových testů a cvičení pro jednotlivé sporty (člunkový běh - 4x10 m, skok daleký z místa, dovednosti s míčem, leh sedy).

 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 487 722 010 či mailové adrese ujka@zsnamesti.cz.

                                                                                                         

                                                                                                          Mgr. Jakub Ujka

                                                                                                             ředitel školy