Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 5.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

IROOP 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Školní poradenské pracoviště a jeho koncepce


Motto: „Každý má právo na úspěch“.

Školní poradenské pracoviště Základní školy Nový Bor náměstí Míru 128 (dále ŠPP) je pracoviště, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy a preventivní oblasti školy. Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. ŠPP poskytuje poradenské služby dle školského zákona, vyhlášky 72/2005 Sb. a vyhlášky 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky a jejich zákonné zástupce. Kromě toho se ŠPP podílí na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, školou otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání. 

 

Poradenskými pracovníky školy jsou:

 

- výchovná poradkyně I. stupně                    Mgr. Lenka Jurczaková                 

                                                                          jurczakova@zsnamesti.cz

            (realizace podpůrných opatření a výchovné problémy žáků I. stupně)

 

- výchovná poradkyně II. stupně                 Mgr. Kateřina Mašková           

                                                                        maskova@zsnamesti.cz

            (kariérové poradenství a výchovné problémy žáků II. stupně)

 

- metodička prevence                                   Mgr. Jana Sotonová             

                                                                        sotonova@zsnamesti.cz

(koordinace preventivních programů k předcházení projevů rizikového chování žáků)

 

- koordinátorka péče o nadané žáky           Mgr. Vendula Krejná            

                                                                        krejna@zsnamesti.cz

(spolupráce s PPP na realizace péče o nadané + metodické vedení vyučujících v této problematice)

 

- koordinátorka činnosti asistentů pedagoga          Denisa Žáková   

                                                                                    zakova@zsnamesti.cz

(koordinace činnosti AP)

 

 

Pracovníci ŠPP jsou přímo podřízeni řediteli školy.

Konzultační tým pro výše zmíněné pracovníky tvoří třídní učitelé, učitelé výchov. Podněty k činnosti mohou podávat také ostatní pedagogičtí zaměstnanci školy.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.