Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 5.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

IROOP 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Školní družina


O letních prázdninách bude v provozu školní družina v části měsíce července. V měsíci srpnu je provoz školní družiny po projednání se zřizovatelem přerušen.

 

V červenci bude otevřena od 7.00 do 15.00 hodin a provoz bude probíhat v týdenních turnusech:

a) 3. 7. – 7. 7.

b) 10. 7. – 14. 7.

 

Výši úplaty za prázdninový provoz stanovuji na 150,- Kč za první turnus za jednoho žáka a 250,- Kč za druhý turnus. Úplata je splatná do 20. 6. 2023. Úplata se hradí na účet ZŠ náměstí Míru (250426784/0600, do poznámky uveďte: školní družina a příjmení dítěte).

V případě nepřítomnosti žáka z vážných zdravotních důvodů bude uhrazená úplata vrácena.

 

V provozu bude také školní jídelna (cena oběda bude stejná jako v období školního vyučování).

Provoz ŠD bude z provozních důvodů probíhat, pokud počet přihlášených dětí v daném týdenním turnusu bude vyšší než 10.

 

Závazné přihlášení žáka učiňte u paní vychovatelky v oddělení, které Vaše dítě navštěvuje nejpozději do 9. 6. 2023.

 

Bližší informace o provozu školní družiny Vám rádi sdělíme na e-mailu potuckova@zsnamesti.cz – paní vychovatelka Jana Potůčková a o provozu školní jídelny na telefonních číslech – 487 727 909 nebo 739 356 576.

 

Mgr. Jakub Ujka

ředitel školy

 

Celý text v PDF zde (Velikost: 119.19 kB)

 

********************************************************************************

 

Naše školní družina otevřená od rána,

nabízí nám zájmů dosti,

každému vždy ku radosti.   

 

Jedna, dva, tři, čtyři, pět otevřou se dveře hned,

a pak začne zábavička, zahřeje nás u srdíčka.

Všichni naši KAMARÁDI, vracejí se stále RÁDI.

 

 

V průběhu školního roku je školní družina zapojována do vzdělávacích projektů školy, které děti obohacují zábavnou formou o všeobecné znalosti.                                           

Školní družina využívá celoročně akce pořádané městem – kulturou města Nový Bor.        

V každém oddělení také probíhají individuální naučné a sportovní soutěže, které napomáhají k vzájemnému poznávání dětí a tmelení kolektivů.              

 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Ranní režim je stanoven od 6:00 do 8:00 /do ranní ŠD žáci docházejí do 7:30/.

Odpolední režim je od 11:30 do 16:30.

Poplatek za ŠD je 1.250,- Kč za pololetí. Poplatek je hrazen bezhotovostní formou vždy k 1. dni každého měsíce převodem z účtu a dítěti je přidělen variabilní symbol.

Vedle poplatku za ŠD se vybírá také poplatek do fondu ŠD: 100,- Kč za pololetí.

 

UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠD:

Uvolňování žáků ze školní družiny lze pouze písemnou žádostí rodičů.

 

VYCHOVATELKY ŠD:

1.oddělení: Dana Nelibová /nelibova@zsnamesti.cz/

2.oddělení:Jana Potůčková /potuckova@zsnamesti.cz/

3.oddělení:Marcela Dušková /duskova@zsnamesti.cz/

4.oddělení:Ilona Hazdrová /hazdrova@zsnamesti.cz/

5:oddělení:Martina Zajptová /zajptova@zsnamesti.cz/

 

Telefon ŠD: 731 159 451

 

Vnitřní řád ŠD (Velikost: 195.59 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.