Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 4.B

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

IROOP 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Školní družina


Naše školní družina otevřená od rána,

nabízí nám zájmů dosti,

každému vždy ku radosti.   

 

Jedna, dva, tři, čtyři, pět otevřou se dveře hned,

a pak začne zábavička, zahřeje nás u srdíčka.

Všichni naši KAMARÁDI, vracejí se stále RÁDI.

 

 

V průběhu školního roku je školní družina zapojována do vzdělávacích projektů školy, které děti obohacují zábavnou formou o všeobecné znalosti.                                           

Školní družina využívá celoročně akce pořádané městem – kulturou města Nový Bor.        

V každém oddělení také probíhají individuální naučné a sportovní soutěže, které napomáhají k vzájemnému poznávání dětí a tmelení kolektivů.              

 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Ranní režim je stanoven od 6:00 do 8:00 /do ranní ŠD žáci docházejí do 7:30/.

Odpolední režim je od 11:30 do 16:15.

Poplatek za ŠD je 200,- Kč za měsíc. Poplatek je hrazen bezhotovostní formou vždy k 1. dni každého měsíce převodem z účtu a dítěti je přidělen variabilní symbol.

Vedle poplatku za ŠD se vybírá také poplatek do fondu ŠD: 100,- Kč za pololetí.

 

UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠD:

Uvolňování žáků ze školní družiny lze pouze písemnou žádostí rodičů.

 

VYCHOVATELKY ŠD:

1.oddělení: Dana Nelibová /nelibova@zsnamesti.cz/

2.oddělení:Jana Potůčková /potuckova@zsnamesti.cz/

3.oddělení:Marcela Dušková /duskova@zsnamesti.cz/

4.oddělení:Ilona Hazdrová /hazdrova@zsnamesti.cz/

5:oddělení:Martina Zajptová /zajptova@zsnamesti.cz/

 

Telefon ŠD: 731 159 451

 

Vnitřní řád ŠD (Velikost: 170.02 kB)