Kotva

Obědy pro děti
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče,

 

kliknutím na následující odkaz - REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ- si můžete rezervovat konkrétní čas

ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY pro svého budoucího prvňáčka.

 

Po vyplnění údajů obdržíte email s potvrzením registrace. V opačném případě nás kontaktujte na

info@zsnamesti.cz nebo

487 722 010.

 

Okénko třídy 5.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

IROOP 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Online zápis do 1. třídy - 2023

 

Vážení rodiče,

 

kliknutím na výše uvedený obrázek můžete v několika jednoduchých krocích zapsat Vaše dítě k zápisu online. Využijte možnosti vybrat si termín, který Vám vyhovuje a v uvedeném termínu se dostavte do naší školy. K zápisu si přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky Vám u nás vytiskneme k podpisu.

 

Více informací o zápisu do 1. třídy ZDE.

Školní jídelna

Vloženo: 17.12.2015 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 19239x

Výdejní doba pro cizí strávníky

Výdejní doba obědů pro cizí strávníky je nově od 11:00 do 11:30 

 

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují den předem do 14:00.

 

Možnosti odhlášení:

 

online - www.strava.cz,

 

osobně u okénka školní jídelny

 

Případně telefonicky na číslech:

487 727 909 nebo 739 356 576.

 

Emailskokanova@zsnamesti.cz

           kolarova@zsnamesti.cz

 

Ve školní jídelně se stravuje 500-600 žáků i dospělých. Cizích strávníků je asi 200. Denně si mohou vybrat ze dvou jídel nebo příloh.

Ceny obědů:

 

Ceník stravného platný od 1.1.2023

 

 Děti 7 – 10 let 34,- Kč 
 Děti 11 – 14 let 36,- Kč 
 Děti 15 let 38,- Kč 
 Cizí strávníci (od 1. 1. 2023)

94,- Kč 

 

Žák musí být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31.8. následujícího kalendářního roku. (Zákon č. 561/2004 Sb, školkský zákon, § 24, odstavec 1.)

 

Řád školní jídelny

 • Obědy se žákům vydávají v době od 11:30 do 14:00 hodin.
 • Žáci přicházejí do školní jídelny pod dohledem službu konajícího učitele.
 • Žáci dodržují zásady hygieny (zejména mytí rukou), pravidla slušného chování a stolování.
 • K výdeji stravy žáci používají čip, který mohou použít i k objednání stravy prostřednictvím objednávkového boxu.

  Čip zakoupí strávníci či jejich zákonní zástupci u stravovatelky za vratnou zálohu, která činní 115,-- Kč.

  V případě ztráty čipu je strávník povinen tuto skutečnost nahlásit osobně nebo telefonicky stravovatelce, která čip zablokuje. Záloha za ztracený čip se nevrací.

 • Jídlo je vydáváno po registraci čipem u výdeje jídla, při zapomenutí čipu vystaví stravovatelka náhradní potvrzení určené pouze pro daný den.
 • Stravné se platí vždy předem na následující měsíc, bezhotovostní platbou. Hotobě pouze ve výjimečných případech poslední de v měsíci  v pokladně ŠJ. 
 • Obědy se odhlašují vždy alespoň den předem, nejdéle do 14:00 hodin, telefonicky lze do 7:15 ten den. 
 • Neodhlášený oběd je možné vyzvednout do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:30 hodin.  V době nemoci žáka mohou rodiče odnášet jídlo v jídlonosiči pouze 1. den nemoci.
 • Jídlo a nápoje strávníci konzumují vsedě. Odnášení moučníků a ovoce do jiných prostor školy je zakázáno.
 • Příbory, nádobí a tácy odnášejí strávníci na určené místo.
 • Strávníci úmyslně nepoškozují vybavení jídelny, příbory a nádobí. V případě zjištění úmyslného poškození či ztráty, bude požadována náhrada.
 • Pedagogický dohled dbá nad chováním žáků při stolování a dbá na jejich bezpečnost zejména v případě možného uklouznutí či polití.
 • Dojde-li k znečištění podlahy, učiní pedagogický dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí.
 • V případě úrazu v prostorách školní jídelny, zajistí pedagogický dohled první pomoc a provede zápis o úrazu v kanceláři školy.
 • Není pováinností vedoucí školní jídelny ani školy zjišťovat, proč si strávník oběd neodebral, a to ani při dlouhodobějším neodebírání přihlášených obědů. 
 • Pokrm je určen k přímé konzumaci v den výdeje do 14:00 hod. bez skladování.
 • Případné dotazy, podněty a stížnosti můžete řešit nejlépe ihned s vedoucí ŠJ.

 

Placení obědů

Způsob platby:

STRAVNÉ SE PLATÍ VŽDY PŘEDEM NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC, BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU NEJMÉNĚ 2 PRACOVNÍ DNY PŘED PŘIHLÁŠENÍM OBĚDŮ!

 

Pokud je žák nemocný má možnost si první den nemoci vzít oběd s sebou do jídlonosičů. Na další dny nemoci si musí oběd odhlásit.

 

Pro bezhotovostní platbu trvalým příkazem je nutno nahlásit ve ŠJ Vaše číslo účtu.

 

Zadáte si trvalý příkaz s částkou 700,- až 800,- Kč splatný nejpozději do 25. dne předchozího měsíce.

Dále uveďte jméno strávníka popř. období, na které je platba určena.

 

Přeplatky Vám budou vráceny na Váš účet 1x ročně.

 

Na období hlavních prázdnin bude třeba, aby jste tento trvalý příkaz zrušili a opět ho obnovili nejpozději k 15.srpnu, pokud budete chtít ve stravování od září pokračovat.

 

Nutno počítat s tím, že strávníci, kteří hradí stravné bezhotovostním převodem, jsou automaticky počítáni na oběd vždy od prvního dne v měsíci.

 

 Číslo účtu školní jídelny 250 426 784 / 0600 
 Konstantní symbol 379 
 Variabilní symbol obdrží strávník ve ŠJ 
 Specifický symbol

 

 

 

Řád školní jídelny - CIZÍ STRÁVNÍCI

Alergeny ve školních jídelnách (Velikost: 207.38 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.