ZŠ náměstí Míru Nový Bor - Oficiální stránka
Kotva

Obědy pro děti
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 
 
Rozvrhy
Podporují nás

 

IROOP 

 

 

 

 

 
 
Aktivní škola

 
 
Fraus

Fraus

 
 
Ovoce a zelenina do škol

 
 
NBA volleyball

 
 
Zumba

 
 
DDM Smetanka

 
 
Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

 
 
Zápis nanečisto
 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna

Vloženo: 17.12.2015 | Autor: AdminTJ| Zobrazeno: 1208x |

Odhlašování obědů, kontakt

Případné zrušení oběda musíte sami odhlásit a to i telefonicky na číslech:

487 727 909 nebo 739 356 576.

 

Emailskokanova@zsnamesti.cz

 

Ve školní jídelně se stravuje 500-600 žáků i dospělých. Cizích strávníků je asi 200. Denně si mohou vybrat ze dvou jídel nebo příloh.

Ceny obědů:

 Děti 7 – 10 let 28,- Kč 
 Děti 11 – 14 let 29,- Kč 
 Děti 15 let 32,- Kč 
 Cizí strávníci  62,- Kč 

 

Řád školní jídelny

 • Obědy se žákům vydávají v době od 11:30 do 14:00 hodin.
 • Žáci přicházejí do školní jídelny pod dohledem službu konajícího učitele.
 • Žáci dodržují zásady hygieny (zejména mytí rukou), pravidla slušného chování a stolování.
 • K výdeji stravy žáci používají čip, který mohou použít i k objednání stravy prostřednictvím objednávkového boxu.

  Čip zakoupí strávníci či jejich zákonní zástupci u stravovatelky za vratnou zálohu, která činní 115,-- Kč.

  V případě ztráty čipu je strávník povinen tuto skutečnost nahlásit osobně nebo telefonicky stravovatelce, která čip zablokuje. Záloha za ztracený čip se nevrací.

 • Jídlo je vydáváno po registraci čipem u výdeje jídla, při zapomenutí čipu vystaví stravovatelka náhradní potvrzení určené pouze pro daný den.
 • Stravné se platí vždy předem na následující měsíc, vždy od 15. dne měsíce, denně do 14:00 hodin.
 • Obědy se odhlašují vždy alespoň den předem, nejdéle do 14:00 hodin.
 • Neodhlášený oběd je možné vyzvednout do jídlonosičů v době od 11:00 do 13:30 hodin.  V době nemoci žáka mohou rodiče odnášet jídlo v jídlonosiči pouze 1. den nemoci.
 • Jídlo a nápoje strávníci konzumují vsedě. Odnášení moučníků a ovoce do jiných prostor školy je zakázáno.
 • Příbory, nádobí a tácy odnášejí strávníci na určené místo.
 • Strávníci úmyslně nepoškozují vybavení jídelny, příbory a nádobí. V případě zjištění úmyslného poškození či ztráty, bude požadována náhrada.
 • Pedagogický dohled dbá nad chováním žáků při stolování a dbá na jejich bezpečnost zejména v případě možného uklouznutí či polití.
 • Dojde-li k znečištění podlahy, učiní pedagogický dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí.
 • V případě úrazu v prostorách školní jídelny, zajistí pedagogický dohled první pomoc a provede zápis o úrazu v kanceláři školy.
 • Pokrm je určen k přímé konzumaci v den výdeje do 14:00 hod. bez skladování.

 

Placení obědů

Způsob platby: Bankovním převodem. V hotovosti pouze 5 pracovních dní v měsíci. 

 

Pokud je žák nemocný má možnost si první den nemoci vzít oběd s sebou do jídlonosičů. Na další dny nemoci si musí oběd odhlásit.

 

Pro bezhotovostní platbu trvalým příkazem je nutno nahlásit ve ŠJ Vaše číslo účtu.

 

Zadáte si trvalý příkaz s částkou 600,- až 700,- Kč splatný nejpozději do 25. dne předchozího měsíce.

Dále uveďte jméno strávníka popř. období, na které je platba určena.

 

Přeplatky Vám budou vráceny na Váš účet 1x ročně.

 

Na období hlavních prázdnin bude třeba, aby jste tento trvalý příkaz zrušili a opět ho obnovili nejpozději k 15.srpnu, pokud budete chtít ve stravování od září pokračovat.

 

Nutno počítat s tím, že strávníci, kteří hradí stravné bezhotovostním převodem, jsou automaticky počítáni na oběd vždy od prvního dne v měsíci.

 

 Číslo účtu školní jídelny 250 426 784 / 0600 
 Konstantní symbol 379 
 Variabilní symbol číslo jedn.strávníka 
 Specifický symbol

 

Řád školní jídelny - CIZÍ STRÁVNÍCI (Velikost: 22.63 kB)

 Alergeny ve školních jídelnách (Velikost: 212.35 kB)