Kotva

Obědy pro děti
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Okénko třídy 1.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Školní jídelna

Vloženo: 17.12.2015 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 25694x

Výdejní doba pro cizí strávníky

Výdejní doba obědů pro cizí strávníky je nově od 11:00 do 11:30 

 

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují den předem do 14:00.

 

Možnosti odhlášení:

 

online - www.strava.cz,

 

osobně u okénka školní jídelny

 

Případně telefonicky na číslech:

487 727 909 nebo 739 356 576.

 

Emailskokanova@zsnamesti.cz

           kolarova@zsnamesti.cz

 

Ve školní jídelně se stravuje 500-600 žáků i dospělých. Cizích strávníků je asi 200. Denně si mohou vybrat ze dvou jídel nebo příloh.

Ceny obědů:

 

Ceník stravného platný od 1.1.2023

 

 Děti 7 – 10 let 34,- Kč 
 Děti 11 – 14 let 36,- Kč 
 Děti 15 let 38,- Kč 
 Cizí strávníci (od 1. 1. 2023)

94,- Kč 

 

Žák musí být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31.8. následujícího kalendářního roku. (Zákon č. 561/2004 Sb, školkský zákon, § 24, odstavec 1.)

 

Řád školní jídelny

 • 1.

  Obědy se žákům vydávají v době od 11:30 do 14:00 hodin.

  2.

  Žáci přicházejí do školní jídelny pod dohledem službu konajícího učitele.

  3.

  Žáci dodržují zásady hygieny a pravidla slušného chování.

  4.

  Školní jídelna používá objednávkový systém přes elektronickou aplikaci www.strava.cz, kde lze vybrat ze dvou obědů nebo oběd odhlásit. Obědy se odhlašují nejlépe den předem do 14:00 hodin, telefonicky (nemoc strávníka) lze do 7:15 v den výdeje oběda. Žák si může rovněž zvolit oběd den předem u terminálu vedle pokladny ŠJ.

  5.

  Jídlo je vydáváno po registraci čipem u výdeje jídla. Čip si žáci zakoupí v pokladně ŠJ nebo v kanceláři školy. Při zapomenutí čipu vystaví stravovatelka náhradní potvrzení určené pouze pro daný den. V případě opakovaného či dlouhodobého zapomínání čipu, bude žák požádán o zakoupení nového čipu.

  6.

  Stravné se platí vždy předem na následující měsíc, bezhotovostní platbou nejméně

   2 pracovní dny před přihlášením obědů. Hotově pouze ve výjimečných případech poslední den v měsíci v pokladně ŠJ.

  7.

  Žáci, kteří se neúčastní vyučování (např. z důvodu ředitelského volna, druhý den nemoci apod.) nemají nárok na dotovaný oběd, a to ani žáci navštěvující v té době družinu (§ 119 ŠZ).

  8.

  Jídla, podávaná v rámci školního stravování, konzumují žáci pouze ve školní jídelně              (§  2, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování) s výjimkou prvního dne  neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, kdy si zákonný zástupce žáka může jídlo odnést od 11.00 do 11.30 hodin ( § 4 odst. 9 vyhláška 107/2005).

  9.

  Příbory, nádobí a tácy odnášejí strávníci na určené místo.

  10.

  Strávníci úmyslně nepoškozují vybavení jídelny, příbory a nádobí. V případě zjištění úmyslného poškození či ztráty, bude požadována náhrada.

  11.

  Pedagogický dohled dbá na chování žáků při stolování a dbá na jejich bezpečnost zejména v případě možného uklouznutí či polití.

  12.

  V případě úrazu v prostorách školní jídelny, zajistí pedagogický dohled první pomoc a provede zápis o úrazu v kanceláři školy.

  13.

  Není povinností vedoucí školní jídelny ani školy zjišťovat, proč si žák oběd neodebral, a to ani při dlouhodobějším neodebírání přihlášených obědů

  14.

  Pokrm je určen k přímé konzumaci v den výdeje do 14:00 hod. bez skladování.

  15.

  Případné dotazy, podněty a stížnosti můžete řešit ihned s vedoucí ŠJ.

 

Placení obědů

Způsob platby:

STRAVNÉ SE PLATÍ VŽDY PŘEDEM NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC, BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU NEJMÉNĚ 2 PRACOVNÍ DNY PŘED PŘIHLÁŠENÍM OBĚDŮ!

 

Pokud je žák nemocný má možnost si první den nemoci vzít oběd s sebou do jídlonosičů. Na další dny nemoci si musí oběd odhlásit.

 

Pro bezhotovostní platbu trvalým příkazem je nutno nahlásit ve ŠJ Vaše číslo účtu.

 

Zadáte si trvalý příkaz s částkou 700,- až 800,- Kč splatný nejpozději do 25. dne předchozího měsíce.

Dále uveďte jméno strávníka popř. období, na které je platba určena.

 

Přeplatky Vám budou vráceny na Váš účet 1x ročně.

 

Na období hlavních prázdnin bude třeba, aby jste tento trvalý příkaz zrušili a opět ho obnovili nejpozději k 15.srpnu, pokud budete chtít ve stravování od září pokračovat.

 

Nutno počítat s tím, že strávníci, kteří hradí stravné bezhotovostním převodem, jsou automaticky počítáni na oběd vždy od prvního dne v měsíci.

 

 Číslo účtu školní jídelny 250 426 784 / 0600 
 Konstantní symbol 379 
 Variabilní symbol obdrží strávník ve ŠJ 
 Specifický symbol

 

 

 

Řád školní jídelny - CIZÍ STRÁVNÍCI (Velikost: 105.92 kB)

 

Alergeny ve školních jídelnách (Velikost: 207.38 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.