Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 1.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Výchovné poradenství

Vloženo: 11.3.2016 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 5368x

Na naší škole působí dva výchovní poradci. Na I.stupni Mgr. L. Jurczaková a na II.stupni Mgr. K. Mašková. Jsou prvním poradenským subjektem, na který se mohou učitelé,rodiče i sami žáci v případě problémů obrátit.

 

Konzultační hodiny: po dohodě na tel. č. 487 722 010

 

Poradci plní především následující úkoly:

  • řeší prospěchové, kázeňské, rodinné a zdravotní problémy vyplývající z klasifikačních porad nebo na základě podnětu třídního učitele
  • fungují jako poradci žáků v případě vztahových, citových či rodinných problémů a zprostředkovávají další odbornou pomoc (pedagogicko-psychologické vyšetření, konzultaci s psychologem, návštěva u psychologa, sexuologa nebo psychiatra, radu u právníka nebo sociálního pracovníka apod.)
  • vyřizují dotazy rodičů,na požádání jim poskytují rady ohledně výchovy v rodině
  • pomáhají absolventům školy při rozhodování o další profesní či studijní orientaci
  • provádí diagnostiku žáků
  • řídí činnost dyslektických ambulancí na škole,spolupracují s učiteli, kteří provádějí nápravu,sledují změny a pokroky u integrovaných žáků (tj. těch žáků,kteří by v důsledku závažnosti své poruchy měli navštěvovat speciální školu nebo specializovanou třídu)
  • pomáhají organizovat školní vzdělávací akce

 

Je samozřejmé, že výchovný poradce může značně ovlivnit celkové řešení žákova problému. Je na něm, aby citlivě zvážil všechny okolnosti a podle potřeby žáka kontaktoval s adekvátními odborníky v poradenských a terapeutických zařízeních. Stejně tak se mohou rodiče s důvěrou obrátit na specializovaného pedagoga naší školy - Z. Švecovou nebo na třídní učitele, případně vedení školy. Všichni se budou i nadále snažit vytvářet vhodné podmínky pro výuku a výchovu Vašich dětí.

 

Pokud vaše dítě onemocnělo a vy je potřebujete omluvit třídnímu učiteli, můžete do školy zatelefonovat na telefonní číslo 487 722 010 nebo třídnímu učiteli. Nutná je omluva do 72 hodin.

 

Poruchy učení (Velikost: 27.73 kB)

 

Šikana (Velikost: 19.07 kB)

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.