Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 2.B

 

Aktivní škola

Podporují nás

 

IROOP 

 

 

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Online zápis do školy

 

 

 

Přijímací řízení na SŠ 2019

Vloženo: 29.3.2016 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 2191x

Informace o přijímacích zkouškách na střední školy 

Vycházející žáci obdrželi tzv. přihlášky nanečisto, ty dle instrukcí vyplní a doručí do školy p.uč. K. Maškové do 5.2.2019

Přihlášky budou poté vytištěny, potvrzeny ředitelem školy a uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. 

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a 
literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 12. a 15. dubna 2019 (čtyřleté obory vzdělání), 16. a 17. dubna 2019 (šestiletá a osmiletá gymnázia). 
Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené 
na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek 
zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. 

OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

 

Průvodce přijímacím řízením 2019/2020

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech? 
Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách, na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání,
např.: www.stredniskoly.czwww.atlasskolstvi.cz 


Do kdy přihlášku podat? 
Přihlášky na střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března. Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy. Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd. 

Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení? 
Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům. 

Do kdy lze podat odvolání? 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole? 
Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách. 

Co je to zápisový lístek? 
Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení. 

Další informace ohledně přijímacího řízení na střední školy budou žákům podány s blížícími se termíny přijímacího řízení.

 

Dokument ke stažení