Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 1.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2023/2024

Vloženo: 29.3.2016 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 7038x

Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče:

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2023/2024

Bližší informace budou žákům podány v hodinách předmětu Volba povolání 

a prostřednictvím zpráv Komens v programu Bakaláři. 

 Výchovná poradkyně nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům aktivní spolupráci a poradenskou pomoc při řešení všech problémů týkajících se přijímacího řízení.

 

Kontakt: Mgr. Kateřina Mašková                e-mail: maskova@zsnamesti.cz

 

Užitečné zdroje:

V přijímacím řízení do prvních ročníků středních škol se chystají ZMĚNY. Novou podobu přijímacího řízení připravuje MŠMT. Finální podoba není ještě v této chvíli známá. 

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024
 • výsledky JPZ do 10. května 2024 v elektronickém systému
 • odpadá zápisový lístek, odvolání
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

 

Do oborů s talentovými zkouškami /umělecké školy/ a sportovní gymnázia platí termín podání přihlášek do 30. 11. 2023, žák si může podat 2 přihlášky.

 

Vycházející žáci jsou pravidelně v hodinách Volby povolání seznamováni se změnami, které se týkají přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024.

 

Veškeré informace najdete na portálu: https://www.prihlaskynastredni.cz/. Zde najdete podrobné vysvětlení všech způsobů podání přihlášek na střední školy. Dále zde: https://cermat.cz/.

 

Informační systém pro přijímací řízení připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, ten bude spuštěn 15. ledna, od 1. února pak bude moci do systému i veřejnost.  Od 15. ledna získají do systému přístup ředitelé škol, aby nastavili obory, kapacity přijímaných uchazečů a nadefinovali své typy příloh. Od 1. do 20. února bude možné podat v systému přihlášku elektronicky (s ověřenou identitou), nebo si připravit výpis online bez přihlášení a ten odnést do školy. Od začátku února by měla mít tedy do systému přístup i veřejnost, žáci a rodiče. Ti jeho prostřednictvím budou moci nově podávat tři přihlášky, přičemž budou označovat pořadí, kterým školám dávají přednost. Díky prioritizaci na přihlášce bude umístěna většina uchazečů už po prvním kole a odpadne podávání zápisových lístků a s tím souvisejících odvolání. Přihlášky bude nutné poslat do 20. února.

 

Zákonný zástupce studenta se bude do systému přihlašovat pomocí mobilního klíče e-Governmentu nebo bankovní identity a vzhledem k tomu, že systém je propojený s registrem obyvatel, automaticky se mu načtou potřebné údaje.

 

Pro ty, kteří nemají bankovní identitu nebo elektronizaci neholdují, bude zachována i možnost odevzdat papírovou přihlášku na střední škole, kterou zvolí jako své číslo jedna. Do digitálního systému pak přihlášku zaeviduje ředitel školy.

 

Je možnost i podání přihlášky hybridní formou. Vše se bude vyplňovat v informačním systému, ale bez jakéhokoliv přihlášení. Rodič tam doplní údaje o sobě a o dítěti, vybere školy ve správném pořadí a ukáže se mu, jaké přílohy každá škola potřebuje.

 

První kolo přijímacích zkoušek proběhne v pátek 12. a v pondělí 15. dubna a výsledky z nich Cermat zveřejní 15. května. Systém podle vyhodnocených výsledků každého studenta zařadí do té školy, jejíž potřebné podmínky splnil. Bude se orientovat právě podle zvolených priorit, takže studenta umístí do té nejvíce preferované školy, na kterou se dostal.

 

Ten žák, který se v prvním kole nedostane ani na jednu ze tří zvolených škol, na které se přihlásil, se bude moci znovu přihlásit na tři střední školy, na kterých ještě budou volná místa, v kole druhém. Znovu ovšem testy opakovat nebude a bude opět hodnocen na základě výsledků z kola prvního.

 

Plánované akce:

 1. 10. 2023 navštívíme veletrh EDUCA MY JOB v Liberci, odjezd od školy v 9.00 hodin
 2. 10. 2023 Burza škol v ZŠ náměstí Míru v Novém Boru/školní jídelna/ 15.00 – 17.00 hodin
 3. 11. 2023 Burza škol v České Lípě, Kulturní dům Crystal 9.00 – 17.00 hodin

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.