Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 4.B

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

IROOP 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Přípravná třída


 

 • Má připravit děti k bezproblémovému vstupu do 1. ročníku základní školy a předcházet tak případným obtížím, zklamáním a neúspěchům vlivem delší nebo horší přizpůsobivosti k novému prostředí a novým zvyklostem, které by na začátku školní docházky mohly záporně ovlivnit a poznamenat postoje a vztah dítěte ke škole na celou dobu jeho školní docházky.

  Ze zákona je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky.

 • Základem práce v přípravné třídě je organizovaná činnost dětí, tj. hry, rozvíjení poznání, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.

  Vzhledem k omezenému počtu dětí (10 – maximálně 15 dětí ve třídě) se může paní učitelka věnovat individuálně každému dítěti.

 • 20 vyučovacích hodin týdně (denně od 8,00 hod do 11,30 hod.).

 • Nezapočítává se do povinné školní docházky.

 • Děti se neznámkují.

 • S dětmi se postupuje takovým tempem, aby je práce zaujala a zároveň v co největší míře napomáhala jejich rozvoji.

 • Je zde dostatek času, aby se mohly postupně seznámit s novým prostředím, zvyklostmi, což potom velmi dobře usnadňuje vstup do 1. třídy; vytvářejí se zde kamarádské vztahy, které pak přetrvávají i v 1. třídě.

 • V případě zájmu je možné na ředitelství školy dohodnout konzultaci nebo návštěvu a seznámit se s činností přípravné třídy osobně.

tel. 487 722 010

e-mail: info@zsnamesti.cz