Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 1.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Školní poradenské pracoviště a jeho koncepce


Motto: „Každý má právo na úspěch“.

Školní poradenské pracoviště Základní školy Nový Bor náměstí Míru 128 (dále ŠPP) je pracoviště, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy a preventivní oblasti školy. Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. ŠPP poskytuje poradenské služby dle školského zákona, vyhlášky 72/2005 Sb. a vyhlášky 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky a jejich zákonné zástupce. Kromě toho se ŠPP podílí na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, školou otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání. 

 

Poradenskými pracovníky školy jsou:

 

- koordinátorka ŠPP                                         Mgr. Petra Macharová                

                                                                        macharova@zsnamesti.cz

(komunikace s PPP a SPC, koordinace aktivit členů ŠPP a TU, realizace podpůrných opatření a komunikace se zákonnými zástupci)

 

- výchovná poradkyně I. stupně                    Mgr. Dagmar Nebuželská                

                                                                       nebuzelska@zsnamesti.cz

(realizace podpůrných opatření a jejich vyhodnocení, komunikace se zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky)

 

- výchovná poradkyně II. stupně                  Mgr. Kateřina Mašková           

                                                                      maskova@zsnamesti.cz

 (kariérové poradenství, výchovné problémy žáků II. stupně, koordinace zpráv na OSPOD, Policii apod)

 

- metodik prevence                                       Mgr. Rostislav Prokeš          

                                                                    prokes@zsnamesti.cz

(koordinace preventivních programů k předcházení projevů rizikového chování žáků a práce s třídními kolektivy z důvodu předcházení rizikového chování)

 

- koordinátorka péče o nadané žáky           Mgr. Vendula Krejná            

                                                                     krejna@zsnamesti.cz

(spolupráce s PPP na realizace péče o nadané + metodické vedení vyučujících v této problematice)

 

- koordinátorka činnosti asistentů pedagoga       Denisa Žáková   

                                                                             zakova@zsnamesti.cz

(koordinace činnosti asistentů pedagoga)

 

- sociální pedagog                                                Mgr. Kateřina Hřebřinová
                                                                          
hrebrinova@zsnamesti.cz 

(spolupráce se zákonnými zástupci, prevence výchovných problémů jednotlivých žáků, řešení výchovných problémů žáků, administrace jednání se zákonnými zástupci + archivace záznamů)

  

Činnost všech pracovníků ŠPP koordinuje koordinátorka ŠPP prostřednictvím pravidelných schůzek, kterých se účastní i ředitel školy, kterému jsou pracovníci ŠPP přímo podřízeni. V případě potřeby jsou pravidelné schůzky doplňovány setkáním celého týmu či jednotlivých členů ŠPP nad aktuální problematikou.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.